CD Frysk Sjongers Gala - gratis verzending

 1. Lit ús foar jim sjonge- Anneke Douma, Griet Wiersma, Gurbe Douwstra en Piter Wilkens
 2. Bêst Genôch- Griet Wiersma en Piter Wilkens
 3. As it myn tiid is-Gurbe Douwstra
 4. Twa Fryske sjongeressen-Anneke Douma en Griet Wiersma
 5. Genietsje fan dizze dei-Griet Wiersma
 6. Ien pak rein-Femke Hoeksma en Piter Wilkens
 7. Leafde en lok-Anneke Douma en Gurbe Douwstra
 8. Trynke fan Piaam-Gurbe Douwstra en it Frysk Jeugd Fanfare Orkest û.l.f. Syde vd. Ploeg
 9. Gjin spyt-Anneke Douma
 10. It paad werom-Piter Wilkens
 11. Griemmank âlde Fryske ferskes-Anneke Douma, Griet Wiersma, Gurbe Douwstra, Piter Wilkens, Tet Rozendal en Jaap Louwes
 12. In part fan dy-Gerbrich fan Dekken en Marcel Smit
 13. Fannacht hie ik in frjemde dream-Anneke Douma, Griet Wiersma, Gurbe Douwstra, Piter Wilkens, Tet Rozendal, Gerbrich van Dekken en Marcel Smit
 14. Griemmank Fryske hits-Anneke Douma, Griet Wiersma, Gurbe Douwstra, Piter Wilkens, Femke Hoeksma en Die Twa
 15. Fryske Folksliet-Anneke Douma, Griet Wiersma, Gurbe Douwstra, Piter Wilkens, Femke Hoeksma en Die Twa
Bestellen CD Frysk Sjongers Gala Prijs @ €16,00