De Fleanende Hollanner (DVD)

Uitgegeven in 2011.

Live DVD-registratie De Fleanende Hollanner

 1. Sis, wat bart der mei ús nei ús dea?
 2. Felicia farwol
 3. De noazem en de non
 4. Veronica
 5. Linnéa yn galop
 6. Fielsto ús skaden?
 7. Myn leafste yn in liet
 8. Guon rinne om op stikkene skuon
 9. Thúshavensamba
 10. Jiskebultballade
 11. Bakker de bakstien
 12. Ienfâldich trûbadoer
 13. Fannacht hie ik in frjemde dream
 14. Toeristeklacht
 15. Sonja en Sieu
 16. Ballade fan âld baas Freark en Cecilia Lind
 17. Autowaskerijblues
 18. It fûgeltsje yn myn gitaar
 19. Dubrovnik blues
 20. Humphrey’s blues
 21. Liwwarder blues
 22. Simmerkaart

Bestel nu