CD De Fleanende Hollanner - gratis verzending

De Fleanende Hollanner, 2010

1.  Jiskebultballade

2.  Autowaskerijblues

3.  De noazem en de non

4.  Felicia farwol

5.  Where did you sleep last night?

6.  Bakker de bakstien

7.  Toeristeklacht

8.  Linnéa yn galop

9.  Roazeblêd

10. Maitiidsliet

11. Myn leafste yn in liet

12. Fannacht hie ik in frjemde dream

13. Humphrey’s blues

14. Provensaalske wepsehuning

15. Thúshavensamba

16. Sis, wat bart der mei ús nei ús dea?

17. Fieslto ús skaden?

18. Myn tinzen binne frij

Bonustracks:

19. Guon rinne om op stikkene skuon (live op Cornelisdagen, Stockholm 2009)

20. Provensaalske wepsehuning (mei Love Tholin en Jack Vreeswijk)

Bestellen De Fleanende Hollanner(cd) Prijs @ €20,00